Ture

Ture

Pris pr. person 200 kr. Tøndermarsken

2 timer - hvilke fugle er der i dag?


Tøndermarsken er stadig én af Danmarks rigeste fuglelokaliteter på trods af et mærkbart fald i antallet af ynglende fugle, især engfugle.

I Magisterkog (øst for Rudbøl og lige nord for den tyske grænse) yngler bl.a. rørdrum, grågås, knarand, rørhøg, plettet rørvagtel samt alle de almindelige sumpfugle. Savisanger er fast ynglefugl. 


Magisterkogen huser Danmarks største bestand af blåhals.

Fugle i salt - og ferskvand


3 timer - fuglespots som du vil elske!


Margrethe-Kog blev dannet i forbindelse med konstruktionen af det fremskudte dige i 1982, der blev bygget for at beskytte det bagvedliggende land mod stormflod. Siden opførelsen af diget har nyt marskland dannet sig udenfor diget. En tredjedel af kogen består af en saltvandssø, hvor vand fra havet pumpes ind for at opretholde saltholdigheden. Marsklandet afgræsses af får. Der findes også nogle mindre søer, kanaler, lergrave og et vandreservoir.

Alle de almindelige vadefugle ses i Margrethe-Kog. De første, der ankommer om foråret, er viber, hjejler, almindelige ryler og spover i titusindvis. I maj måned ses også islandsk ryle, lille kobbersneppe, strandhjejle og brushane. Der er gode chancer for at finde nogle mindre almindelige vadefugle så som hvidbrystet præstekrave, kærløber eller odinshane. Det bedste tidsrum for at se på vadefugle er april/maj/juni og august/september/oktober. Det er også en fordel at besøge området ved højvande, når vadefuglene raster i saltvandssøen.


Bremsbøl Sø er et af Fugleværnsfondens reservater. Søen, der er 16 ha stor, blev dannet i 2012 som klimatilpasningsprojekt. Der skulle skaffes mere plads til vandmængderne, når der som følge af rigelige mængder nedbør er en stor afstrømning i Sønderåen. 


Fugleværnsfonden overtog Bremsbøl Sø i 2013. Mange vandfugle fandt hurtigt vej til søen. Bare i løbet af det første år, blev der set flere end 100 forskellige fuglearter i og ved Bremsbøl Sø.Pris pr. person  300 kr. Den ultimative fugletur i det danske og tyske vadehav


6 timer - for dig som ikke kan få nok!


Vidåslusen og Margrethe-Kog danner starten på turen. 

 

Hauke-Haien-Koog og Beltringharder Koog er bare 2 af de fantastiske fuglespots langs den tyske vadehavskyst. Det sydligste punkt på denne tur er Eidersperrwerk, hvor en koloni af havterner holder til.


Katinger Watt har et areal på 399 ha med nogle fantastiske fugleskjul.

Du kan glæde dig til en dag, der står i fuglens tegn.


Skestorke (alt efter årstid) vil også kunne ses.Pris pr. person 600 kr. En glad kunde"Jeg har været med på mange fugleture, dog har jeg aldrig før været så tæt på, at jeg selv kunne se små detaljer hos fuglene. Tidligere har det været guiden, der sagde, hvad det var for en fugl, der sad eller fløj på lang afstand, og jeg noterede fuglen troskyldig på min liste.


Hos Marit føler man, at man er midt i det hele. Man ser og hører på en helt anden måde. Hun formidler viden på en utrolig engageret måde. Og skulle man ikke være bidt af at se på fugle, så er man det efter en tur med Marit og birdwatching.dk!"  
Margit  fra Charlottenlund

Copyright @ All Rights Reserved