Heldagstur


En privat guide med 1-2 personer

7 timer ialt 3500,-kr

Inklusiv Swarovski og Leica kikkerter m.m


Ring for at aftale dato

Den ultimatime fugletur med privat fugleguide


Leica Ultravid HD-Plus kikkerter & teleskopkikkert til rådighed


Vidåslusen og Margrethe-Kog danner starten på turen. 

En voldsom stormflod i 1962 rejste tvivl om tilstrækkeligheden af Højer Dige vest for Tøndermasken. For at øge sikkerheden mod stormfloder blev det Fremskudte Dige anlagt 20 år senere, og den såkaldte Margrethe Kog blev dermed etableret. Kog er det frisiske ord for inddiget marskland. Margrethe Kog ligger på det tidligere Højer forland, som var en naturlig strandeng med fugle i tusindvis, der brugte forlandet som yngle- og rasteplads.

 

Saltvandssøen blev anlagt i 1983. Tællingerne viser at Saltvandssøen er af international betydning for almindelig ryle og islandsk ryle, dvs. at mere end 1 % af verdens samlede bestand af disse arter kan træffes dér. Den øvrige del af Margrethe Kog er af international betydning for spidsand, bramgås samt hjejle, og forlandet vest for det Fremskudte Dige for gravand, spidsand og skeand.

 

Hauke-Haien-Koog og Beltringharder Koog er bare 2 af de fantastiske fuglespots langs den tyske vadehavskyst. Det sydligste punkt på denne tur er Eidersperrwerk, hvor en koloni af havterner holder til.


Katinger Watt har et areal på 399 ha med nogle fantastiske fugleskjul.

Du kan glæde dig til en dag, der står i fuglens tegn. Skestorke (alt efter årstid) vil også kunne ses.

Efter booking vil du modtage en mail med praktiske oplysninger

Mudderkliren holder øje med mig
Almindelig ryle er den hyppigste vadefugl i vadehavet
Sølvhejre populationen er vokset kraftigt
Skestorkene yngler på halligerne og Langli
Havternens flotte fjerdragt