En privat guide med op til 4 personer

2 timer ialt 1000,-kr

Inklusiv teleskop og Leica kikkerter m.m


Ring for at aftale dato

Traner og meget mere i Kongens Mose & Draved skov


Kongens Mose er en af landets største højmoser, og beliggende syd for Løgumkloster. Mosen er en del af et større naturområde der også omfatter Draved Skov, som er en af de bedst udviklede naturskove, hvor de urørte dele minder om urskov.


I Draved lever grævling, ræv, skovmår (sjælden) og det røde egern ses. De mange, gamle træer giver plads til stær, huldue, grå fluesnapper  spætter foruden ravn, og duehøg, fyrremejse, lille flagspætte og sortspætte. Skoven og mosen er på EU’s liste over vigtig natur, fordi her yngler traner, hedehøg, rørhøg, og mosehornugle.


Der er registreret 198 forskellige fuglearter, heraf 113 forskellige ynglefuglearter, og Kongens Mose og Draved Skov er dermed nogle af landets mest artsrige lokaliteter for ynglefugle.


Turbeskrivelse.


Vi bruger alle vore sanser for at gå på opdagelse i en naturperle. Hvis vi er heldige kan vi opleve trompeterende traner, forskellige spættearter, egern, rødrygget tornskade og meget mere. I den seneste tid har der også været havørne at se over søen.Ja, selv en odder har vi oplevet der.