En truet engfugl, viben
Havørnekamp teritoriet skal forasvares

Birdwatching i Tøndermarsken


Tøndermarsken er stadig én af Danmarks rigeste fuglelokaliteter på trods af et mærkbart fald i antallet af ynglende fugle, især engfugle.

I Magisterkog (øst for Rudbøl og lige nord for den tyske grænse) yngler bl.a. rørdrum, grågås, knarand, rørhøg, plettet rørvagtel samt alle de almindelige sumpfugle. Savisanger er fast ynglefugl. Magisterkogen huser Danmarks største bestand af blåhals.


Området er kendt for de mange vandfugle der samles her. Gæs ankommer i tusindvis, bl.a. bramgås, kortnæbbet gås, grågås og blisgås. Alle ande- og vadefuglearter, der findes i Danmark, kan ses på lokaliteten i løbet af året, når de trækker gennem området eller raster i marsken.

Rovfugle der regelmæssigt besøger området er bl.a. vandrefalk, dværgfalk, fjeldvåge, blå kærhøg og havørn, mens store flokke af småfugle som drosler, pibere, vipstjerter, lærker, svaler og finker gæster landskabet.

Efter booking vil du modtage en mail med praktiske oplysninger

Yngledragten glinser
Rødbenet kan høres overalt
Fasan hanner kan ofte kæmpe om de bedste pladser

Copyright @ All Rights Reserved

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend