Baletdanserne laver fantastiske formationer

Fugletur med sort sol


Flere fantastiske smukke, næsten kunstneriske, spektakulære fænomener kan opleves om foråret og endnu mere om efteråret, hvor kæmpe flokke af stære flyver formationer. Mindst lige så facinerende er de kæmpe flokke af ryler, hjejler, ænder og gæs, man kan være heldige og se. En oplevelse man sent glemmer.


Overnatningsballetten ses flere steder i landet, men de største flokke finder man i Tøndermarsken. Stæren kommer til marsken for at æde stankelbens- og gåsebillelarver, som findes i de største mængder i fugtige græsmarker. Om dagen søger de især føde i de ydre koge af Tøndermarsken, og om natten opsøger de tagrør, hvor de overnatter. Overnatningsområderne flyttes hele tiden for at snyde rovfuglene, og fordi tagrør efter nogle dages benyttelse brækker, hvorved stæren kommer til at sidde med fødderne i vand. Det koster for meget energi. Man kan derfor aldrig være helt sikker på, hvor stærene går ned til overnatning.


Efter booking vil du modtage en mail med praktiske oplysninger

Copyright @ All Rights Reserved

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend