Rømø


Rømø er et fugleparadis.


På Rømø kan man opleve Vadehavets kolossalt rige fugleliv på nært hold. Vaderne og marsken omkring øen er af international betydning for andefugle og vadefugle. Desuden yngler der flere sjældne og truede fuglearter på øen. 


Rømøs 129 km2 ligger midt i verdens største samhængende tidevands-område. Stormengene, 41,7 hektar,  er en naturlig og ikke-inddiget strandeng på sydspidsen af Rømø. Med mellemrum dækkes engen af saltvand, når storm resulterer i forhøjet vandstand. Den slags strandenge er i dag sjældne i Vadehavet, og Stormengene drives endda ekstra naturvenligt.

En del af Stormengene tilhører nemlig Fugleværnsfonden, der ejer og forvalter 20 reservater over hele landet. Fonden har som formål at skabe de bedst mulige levevilkår for fuglene.


De forskellige naturtyper på det lille område gør, at store dele af øen er udpeget som EF habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt RamsarområderFugletrækket er på sit højeste marts-maj og august-oktober. Både forår og efteråret raster hundredtusinder af især vadefugle på øens vader.

Dato

voksen

barn

varighed

Kun på bestilling

200,-

100,-

2-3 timer

Børn indtil 12 år

Mindst 2 personer !

Copyright @ All Rights Reserved

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend